کنگو جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر)

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  1937
 • اشتراک ابزارها

  42
 • اشتراک اینترنتی

  199
 • حمل و نقل محلی

  22

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره کنگو جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر)

تحصیل در کنگو جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر)