Keystone logo

کارشناسی برنامه ها که در پروتز 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی
  • بهداشت و درمان
  • فناوری سلامت
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (0)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی برنامه ها که در پروتز

برنامه ای در پروتز، زمینه آموزشی و عملی لازم برای کار صحیح در ارتز را به دانش آموزان ارائه می دهد. همچنین به دانشجویان این فرصت داده می شود تا در دوره های آموزشی بالینی شرکت کنند و در رویدادهای شبکه شرکت کنند.