HEALTHCARESTUDIES.COM

‏ آذربایجان in Baku در {موضوع} رشته های کارشناسی برترین

کارشناسی درجه تحصیلی لیسانس است و می توان آن را از کالج ها و دانشگاه های سرتاسر جهان اخذ نمود. درجات تحصیلی کارشناسی در بسیاری از رشته ها و گرایش ها ارائه می شود و دانشجویان می توانند تحصیلات خود را همسو با اهداف آتی خود هماهنگ نمایند.

دندانپزشکی یک رشته تحصیلی پزشکی است که بر بهداشت و سلامت دهان متمرکز است و این که چگونه سلامت دهان بر کل بدن تاثیرگذار است. دندانپزشکان می توانند شرایط پزشکی دندان ها، لثه ها و سایر بخش های دهان را تشخیص دهند و به معالجه آن بپردازند. آنها همچنین به بیماران کمک می نمایند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.

آذربایجان آموزش عالی نه تنها شهروندان این کشور بلکه دانشجویان بین المللی به ویژه از شرق میانه و آسیا جلب کرد. بسیاری از دوره های آموزشی در زبان عربی تدریس می شود. این هیچ مانع زبان برای دانشجویان بین المللی در شرق میانه و آسیا که در آن عربی صحبت است حذف شده است.

در حال پایتخت آذربایجان، باکو میزبان چند، کالج ها، مدارس حرفه ای و دانشگاه. بسیاری از مراکز آموزشی اند آینده شده است تا با این وجود. نهادهای قدیمی تر مانند دانشگاه ایالتی باکو هنوز هم بزرگترین جمعیت دانشجویی داشته باشد.

‏ در آذربایجان in Baku در {موضوع} درجه کارشناسی رده های برتر

1نتایج دردندانپزشکی, Baku Filter

MD دندانپزشکی (دهان)

Azerbaijan Medical University
پردیس دانشگاهی تمام وقت 5 سال ها سپتامبر 2019 آذربایجان Baku

دانشکده دندانپزشکی و پروتز دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان در سال 1954 برگزار شد. هدف از پایه و اساس دانشکده به ارائه جمعیت جمهوری ما با متخصصان دندانپزشک بسیار ماهر بود.