‏ کارشناسی در اسپانیا

‏ بهترین درجه کارشناسی در اسپانیا 2018‏

Master

کارشناسی یک برنامه تحصیلی دانشگاهی است که دانشجویان را برای مشاغل آتی یا برای ادامه تحصیل آماده می نماید. درجات تحصیلی کارشناسی را می توان در مدت سه تا پنج سال اخذ نمود که بستگی به پیشرفت دانشجو و الزامات یک برنامه تحصیلی خاص دارد.

اسپانیا، رسما به پادشاهی اسپانیا، یک کشور مستقل و یک دولت عضو اتحادیه اروپا است. این است که در شبه جزیره ایبری در جنوب غربی اروپا واقع شده است. دانشگاه اسپانیایی تنظیم دسترسی به مدارک تحصیلی خود را و آنها را برطرف هزینه تحصیلی. آنها همچنین می توانند مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد غیر رسمی ارائه دهد. این شهرستان سرمایه مادرید است احتمالا بیشترین تعداد میله سرانه هر شهرستان اروپا و شب زنده داری بسیار فعال است.

‏ درخواست اطلاعات کنید تحصیلات پزشکی در سلامت در اسپانیا 2018‏

اطلاعات بیشتر

تحصیل در رشته داروسازی

University CEU - Cardenal Herrera
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا Moncada

درجه داروخانه ما در CEU-UCH ارائه در مدیریت مراقبت در تمام زمینه های داروخانه متمرکز (در داروخانه ها، بیمارستان ها و غیره). دو چیز کلیدی است که درجه ما وجود دارد [+]

آنچه ما را متفاوت؟

1. تمرکز بر مراقبت از بیمار

درجه داروخانه ما در CEU-UCH ارائه در مدیریت مراقبت در تمام زمینه های داروخانه متمرکز (در داروخانه ها، بیمارستان ها و غیره). دو چیز کلیدی است که درجه ما متفاوت وجود دارد: - البته ما تا به ساختار شده و توسعه یافته به طوری که همه افراد باید تمرکز بر مراقبت از بیمار.

داروخانه عمل کلاس درس یک ایده است که در اسپانیا پیشگام شده است و یک کلاس درس است که تکرار یک داروخانه واقعی است. این منطقه طراحی شده به طوری که دانش آموزان می توانند تمرین تعامل با بیماران واقعی و یاد بگیرند که چگونه به مدیریت داروهای مختلف است. دانش آموزان در این اتاق از سال اول کار خواهد کرد. ... [-]

تحصیل در رشته دامپزشکی

University CEU - Cardenal Herrera
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا Moncada

دانشکده علوم دامپزشکی دارای بیش از 17 سال تجربه و آن را به دانشکده دین است [+]

آنچه ما را متفاوت؟

1. تجربه

دانشکده علوم دامپزشکی دارای بیش از 17 سال تجربه و آن را به دانشکده رئیس جامعه خودمختار والنسیا و عضو انجمن اروپایی موسسات آموزش دامپزشکی (EAEVE) و انجمن دانشجویان بین المللی دامپزشکی است (IVSA)

2. رسالت بین المللی

در کلاس های ما همزیستی و دانش آموزان زندگی می کنند از چندین کشور و ملیت. اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی: این تنها دانشکده دامپزشکی در اسپانیا (و چند میان اروپا) با سه خط بین المللی درجه است.... [-]


Farmacia

Universidad CEU - Cardenal Herrera
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا Valencia

Competencias Generales: desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto orales como escritas, para tratar con pacientes y usuarios del centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares y las relacionadas con otros profesionales sanitarios. [+]

Grado en Farmacia

TITULACIÓN OFICIAL: Grado en Farmacia

DURACIÓN / ECTS: 5 años / 300 ECTS

PLAZAS / CAMPUS: 75 / Moncada - Alfara

IMPARTIDO EN: Español

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Competencias Generales

Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto orales como escritas, para tratar con pacientes y usuarios del centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares y las relacionadas con otros profesionales sanitarios. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica disponible. ... [-]

Enfermería

Universidad CEU - Cardenal Herrera
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا Valencia

Competencia Específica: Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables. [+]

Grado en Enfermería

TITULACIÓN OFICIAL: Grado en Enfermería

DURACIÓN / ECTS: 4 años / 240 ECTS

PLAZAS / CAMPUS: 120 / Moncada - Alfara; 100 / Elche; 60 / Castellón

IMPARTIDO EN: Español

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias generales

CG1. Comprender las cuestiones fundamentales de la antropología y su conexión con la enfermería CG2. Ser capar de analizar textos históricos de contenido científico CG3. Adquirir un discernimiento crítico ante los problemas morales que suscita el ejercicio de las profesiones sanitarias CG4. Conocer las cuestiones éticas que afectan al ámbito sanitario CG5. Ser capaz de analizar dilemas y conflictos bioéticos CG6. Realizar un análisis e interpretación crítica de los principales documentos del magisterio de la iglesia referidos a la cuestión social en general y, en particular, a la investigación y praxis sanitaria. ... [-]

مدرک کارشناسی در کایروپراکتیک

Barcelona College of Chiropractic - BCC
Campus تمام وقت 5 - 5  September 2018 اسپانیا Barcelona

برنامه درسی BCC - با کمک کارشناسان توسعه برنامه درسی، و با بازخورد از سهامداران عمده، BCC برنامه درسی منحصر به فرد آن است که تلاش به ازدواج با نظم و انضباط از chiiropractic با آموزش های پیشرفته، یادگیری و استراتژی بررسی توسعه داده است. [+]

برنامه درسی BCC - با کمک کارشناسان توسعه برنامه درسی، و با بازخورد از سهامداران عمده، BCC برنامه درسی منحصر به فرد آن است که تلاش به ازدواج با نظم و انضباط از chiiropractic با آموزش های پیشرفته، یادگیری و استراتژی بررسی توسعه داده است.

کالج دو زبانه

اسپانیایی و انگلیسی - BCC کالج بین المللی با دو زبان رسمی است. در طول سال اول، کالج فراهم می کند به طور همزمان ترجمه سخنرانی ها و دوره های زبان حمایتی، به دانش آموزان را قادر به دنبال کلاس در حالی که بهبود زبان خود. در طول دو سال گذشته، بسیاری از تئوری طبقاتی به زبان انگلیسی تدریس در حالی که تجربه عملی می گیرد در اسپانیایی.... [-]


Grado en Enfermería (Ferrol)

Universidade da Coruña
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا Ferrol

El Grado en Enfermería de la Facultad de Enfermería y Podología de Ferrol capacita al titulado para prestar cuidados de salud en distintos ámbitos de atención, tanto públicos cómo privados. El estudiante va a recibir una enseñanza de alta calidad con metodología apropiada que le permite adquirir una perspectiva amplia, [+]

Introducción

El título de Graduada/o en Enfermería tiene como objetivo la formación de enfermeras/os generalistas con preparación científica, humana y con capacidad para:

Responder a las necesidades de cuidados de salud de las personas, familias, grupos y comunidades, desde una concepción integral de la persona. Establecer relaciones interpersonales empáticas y eficaces con pacientes, familias y equipos de trabajo. Actuar basándose en los principios éticos, respetando los valores y derechos individuales y manteniendo la dignidad personal. Utilizar el pensamiento crítico, la práctica reflexiva y la metodología científica. Construir y contribuir al desarrollo personal, profesional y social. ... [-]

Grado en Terapia Ocupacional

Universidade da Coruña
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا A Coruña

El Grado en Terapia Ocupacional es reconocido en España como una de las titulaciones de terapia ocupacional más prestigiosas, y la primera en adaptarse a las enseñanzas del EEES. En estos estudios se aprende el conocimiento relevante de las ciencias biológicas, médicas, humanas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación. [+]

Introducción

El Grado en Terapia Ocupacional es un título de la Facultad de Ciencias de la Salud. Pertenece a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, con una duración de cuatro años.

Por qué estudiar la titulación

El Grado en Terapia Ocupacional es reconocido en España como una de las titulaciones de terapia ocupacional más prestigiosas, y la primera en adaptarse a las enseñanzas del EEES.

En estos estudios se aprende el conocimiento relevante de las ciencias biológicas, médicas, humanas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación.

Es una carrera socio-sanitaria que presenta diversos campos de actuación: pública y privada en lo social, la salud, la investigación, la docencia, entre otros.... [-]


Grado en Podología

Universidade da Coruña
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا Ferrol

Los Graduados en Podología por la Universidad de A Coruña, serán profesionales con los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para la realización de las actividades dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, mediante procedimientos terapéuticos podológicos. [+]

Introducción

Los Graduados en Podología por la Universidad de A Coruña, serán profesionales con los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para la realización de las actividades dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, mediante procedimientos terapéuticos podológicos.

Para ello, estos profesionales tendrán conocimientos y comprensión de las ciencias fundamentales para la salud, el método científico y un aprendizaje elemental relativo a la práctica basada en la evidencia y el análisis de los datos en general. Serán profesionales dotados de herramientas suficientes para continuar progresando a través del autoaprendizaje y la formación continuada.... [-]


Grado en Logopedia

Universidade da Coruña
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا A Coruña

El grado en Logopedia habilita para la profesión regulada de logopeda. Esta titulación desarrolla estudios relacionados con todos los aspectos de la comunicación que pueden manifestarse como transtornos en la voz, articulación, comprensión, simbolización y expresión oral y escrita, relaciones sociales y pensamiento. [+]

Introducción

El Grado en Logopedia es un título de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pertenece al área de Ciencias de la Salud, con una duración de cuatro años y 240 créditos ECTS en su totalidad.

El grado en Logopedia habilita para la profesión regulada de logopeda. Esta titulación desarrolla estudios relacionados con todos los aspectos de la comunicación que pueden manifestarse como transtornos en la voz, articulación, comprensión, simbolización y expresión oral y escrita, relaciones sociales y pensamiento.

Por qué estudiar la titulación

Los planes de estudio vigentes en la actualidad en las distintas Universidades han sido eficaces en la formación de logopedas y se puede afirmar que obtienen una buena formación y están preparados para afrontar retos profesionales al finalizar sus estudios.... [-]


Grado en Fisioterapia

Universidade da Coruña
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا A Coruña

El Grado en Fisioterapia de la Universidad de la Facultad de A Coruña es muy reconocido en todo el país y goza de una alta participación y representación a nivel internacional. Los fisioterapeutas, además de funciones asistenciales (en el sistema sanitario público, en el ejercicio libre y en entidades o acciones sociales, deportivas y comunitarias), desempeñan funciones docentes, de investigación y de gestión. [+]

Introducción

El Grado en Fisioterapia es un título de la Facultad de Fisioterapia. Pertenece a la Rama de conocimiento de las Ciencias de la Salud, con una duración de cuatro años y 240 créditos ECTS en su totalidad.

A lo largo de la historia la Fisioterapia se ha configurado una disciplina terapéutica que tiene por finalidad la curación natural, lo que corresponde con la etimología del término (physis = naturaleza, y therapia = curar, cuidar).

Según la Confederación Mundial por la Fisioterapia, la Fisioterapia constituye uno de los pilares básicos de la terapéutica, de los que dispone la medicina para curar, prevenir y readaptar a los pacientes. La Fisioterapia es una disciplina sanitaria orientada a la promoción de la salud, a la prevención, al tratamiento y a la rehabilitación física de las alteraciones funcionales.... [-]


Grado en Enfermería (A Coruña)

Universidade da Coruña
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا A Coruña

El Grado en Enfermería que se estudia en la Escuela Universitaria de Enfermería A Coruña, es un título de reconocido prestigio que capacita al titulado para prestar cuidados de salud en distintos ámbitos de atención, tanto públicos como privados. [+]

Introducción

El título de Graduada/o en Enfermería de la UDC tiene como objetivo la formación de enfermeras/os generalistas con preparación científica, humana y con capacidad para:

Responder a las necesidades de cuidados de salud de las personas, familias, grupos y comunidades, desde una concepción integral de la persona. Establecer relaciones interpersonales empáticas y eficaces con pacientes, familias y equipos de trabajo. Actuar basándose en los principios éticos, respetando los valores y derechos individuales y manteniendo la dignidad personal. Utilizar el pensamiento crítico, la práctica reflexiva y la metodología científica. Construir y contribuir al desarrollo personal, profesional y social. ... [-]

کارشناسی در دندانپزشکی

Valencia Catholic University
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا Valencia

لیسانس در دندانپزشکی [+]

موضوع دوره ECTS خلاصه

بیوشیمی / Bioquímica 1 6

ساختار بیولوژیکی و توابع را درک کنید. ساختار کلی متابولیسم و ​​ادغام آن را بیاموزید. مقررات بیان ژن و سیستم های انتقال سیگنال را یاد بگیرید. درک و توسعه تکنیک های اولیه تجزیه و تحلیل بیوشیمی.

Biology / Biología 1 6

درک مفهوم زیست شناسی و تکامل علوم زیستی. بدست آوردن دانش در مورد سازمان و ساختار سلولی و ارتباط آن با متابولیسم. توانایی تشخیص سلول ها و بافت ها را در زیر میکروسکوپ بدست آورید. ... [-]

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Universidad Europea Del Atlántico
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا Santander

El grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tiene un gran interés por la promoción, en general, de hábitos de vida saludable, así como por la mejora del rendimiento deportivo. Para cubrir estas demandas de la sociedad actual es necesario formar profesionales capaces de planificar, organizar, regular, dirigir y evaluar las diferentes prácticas relacionadas con la actividad física y el deporte. [+]

El grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tiene un gran interés por la promoción, en general, de hábitos de vida saludable, así como por la mejora del rendimiento deportivo. Para cubrir estas demandas de la sociedad actual es necesario formar profesionales capaces de planificar, organizar, regular, dirigir y evaluar las diferentes prácticas relacionadas con la actividad física y el deporte.

Desde la innovación, especificidad y practicidad de sus asignaturas, este Grado forma a futuros profesionales capaces de desenvolverse con seguridad en los diferentes ámbitos laborales que abarca esta carrera, incluso en los más actuales como pueden ser el deporte de ocio, las nuevas tendencias del wellness o los deportes alternativos.... [-]


درجه لیسانس خود را در درمان فیزیکی

Universidad Pontificia Comillas
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا Madrid

انتخاب را به مطالعه برای درجه کارشناسی در درمان فیزیکی به معنای کار به سمت یک در رشته علوم بهداشت با به رسمیت شناختن در حال رشد در جامعه اسپانیایی، که در آن درمان با درمان های فیزیکی (مانند حرکت، فشار، برق، صدا) به منظور جلوگیری از ، بازیابی و بهبود سلامت مردم و رفاه پایه و اساس عملکرد حرفه ای آینده است. [+]

مدرک کارشناسی در رشته فیزیوتراپی

انتخاب را به مطالعه برای درجه کارشناسی در درمان فیزیکی به معنای کار به سمت یک در رشته علوم بهداشت با به رسمیت شناختن در حال رشد در جامعه اسپانیایی، که در آن درمان با درمان های فیزیکی (مانند حرکت، فشار، برق، صدا) به منظور جلوگیری از ، بازیابی و بهبود سلامت مردم و رفاه پایه و اساس عملکرد حرفه ای آینده است.

کار روزانه ترکیبی تعهد به دیگران و مراقبت از بیمار، فراهم می کند که نرخ بالایی از رضایت به حرفه ای است. در این محل، با فرصت های بالاتر از حد متوسط ​​اشتغال در حرفه های دیگر دانشگاه، یک حاشیه گسترده ای را برای خود اشتغالی، و همچنین به عنوان واجد شرایط به کار در طیف گسترده ای از زمینه های حرفه ای (برای درمان شکستگی، ورزش، ریه، مغز و اعصاب، اطفال، زیبایی شناسی بودن ، زنان، بیومکانیک ...)، همه از آن را قادر می سازد فارغ التحصیل در درمان فیزیکی برای رسیدن به بالاترین انتظارات شخصی و حرفه ای.... [-]


درجه لیسانس در رشته پرستاری

Universidad Pontificia Comillas
Campus تمام وقت September 2018 اسپانیا Madrid

مطالعات در درجه کارشناسی پرستاری آماده سازی دانش آموزان به ورزش حرفه ای منظم "پرستاران مسئول مراقبت عمومی". [+]

مدرک کارشناسی در رشته پرستاری

مطالعات در درجه کارشناسی پرستاری آماده سازی دانش آموزان به ورزش حرفه ای منظم "پرستاران مسئول مراقبت عمومی". بر اساس تعریف ارائه شده توسط شورای بین المللی پرستاران (ICN)، پرستاری "شامل مراقبت مستقل و مشترک از افراد در همه سنین، خانواده ها، گروه ها و جوامع، بیمار و یا به خوبی و در تمام تنظیمات، [و آن] شامل ارتقاء سلامت، پیشگیری از بیماری، و مراقبت از افراد بیمار، معلول و در حال مرگ، "و نقش کلیدی آن" وکالت، ترویج یک محیط امن، تحقیق، مشارکت در شکل دادن به سیاست های بهداشتی و در بیمار و مدیریت سیستم های بهداشتی و آموزش و پرورش.... [-]