‏ کارشناسی در اسرائیل

‏ بهترین درجه کارشناسی در اسرائیل 2017‏

Bachelor

اسرائیل، رسما به دولت اسرائیل، یک دموکراسی پارلمانی در شرق میانه است، در ساحل جنوب شرقی دریای مدیترانه. اسرائیل 'مرکز مالی تل آویو است، در حالی که اورشلیم کشور است را شهرستان پرجمعیت ترین در صورت اشغال شرق بیت المقدس است گنجانده شده است.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید تحصیلات پزشکی در سلامت در اسرائیل 2017‏

اطلاعات بیشتر

Grado en Logopedia

Universidad Pontificia De Salamanca
Campus تمام وقت

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia de Salamanca oferta el Grado en Logopedia con un plan de estudios adaptado a las exigencias de la formación clínica que requiere el momento actual, sin olvidar la formación humanística necesaria para la empatía con las personas que presentan problemas de comunicación y con sus familias. [+]

‏ بهترین کارشناسی ها در اسرائیل 2017‏. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia de Salamanca oferta el Grado en Logopedia con un plan de estudios adaptado a las exigencias de la formación clínica que requiere el momento actual, sin olvidar la formación humanística necesaria para la empatía con las personas que presentan problemas de comunicación y con sus familias. Estudiar el Grado de Logopedia de la UPSA supone apostar por una formación teórico-práctica coherente. Los estudiantes empiezan su formación práctica desde el primer curso y la intensifican en el tercero y cuarto. Las prácticas se realizan en el Servicio Clínico de Logopedia. Se trata de una clínica dotada de modernas instalaciones como cámaras de Gesell y despachos adaptados, donde se tratan pacientes reales que presentan trastornos de lenguaje, habla, voz, audición y/ o miofuncionales. Estos pacientes son tratados por los estudiantes con la supervisión directa del profesor del área correspondiente. De este modo el estudiante va adquiriendo las competencias, conocimientos y cualidades éticas necesarias para su formación integral como logopeda. Plan de Estudios 1 Anatomía humana I Estadística Lingüística I: Fonología, Morfología, Sintaxis Psicología I Psicología II Bases didácticas de la intervención logopédica Expresión Oral y Escrita Fisiología Fonética articulatoria, acústica y experimental Hecho Religioso y Fe Cristiana Introducción a la Informática Los alumnos solo deben cursar una de las dos asignaturas de carácter instrumental que se ofrecen en este curso: ‘Expresión oral y escrita’ o 'Introducción a la informática'. 2 Anatomía humana II Inglés Logopedia. Ciencia y Profesión I Psicolingüística aplicada a la logopedia Recursos Tecnológicos en logopedia Atención logopédica a la diversidad Desarrollo del lenguaje oral y escrito Lingüística II: Semántica, Pragmática y Sociolingüística Neuropsicología Visión Cristiana del Hombre y la Sociedad 3 Trastornos de la articulación Trastornos de la voz Trastornos del lenguaje escrito Trastornos en el desarrollo y adquisición del lenguaje Trnos. com. y lingüísticos personas deficiencia motora Deterioro com. y ling. en trast. degenerativos y mentales Tras. del lenguaje y la com. asociados a déficits sensoriales Trastornos de la fluidez del habla Trnos. com. y lingüísticos personas con discap. intelectual Trnos. com. y lingüísticos personas con lesiones cerebrales adquiridas 4 Atención temprana e intervención socio-familiar Habilidades de entrevista individual y familiar para la intervención logop. Implantes cocleares Logopedia. Ciencia y Profesión II Practicum I Terapia Miofuncional Trastornos por déficit de atención e hiperactividad y discalculias Sistemas alternativos y/o aumentativos de com. (SAAC ) Trabajo Fin de Grado Trastornos del espectro autista Practicum II Procedimiento de solicitud: Rellena el formulario online (accesible desde www.upsa.es). Recibirás un correo electrónico en el que te explicaremos qué documentación deberás presentar. Criterios de admisión: Las plazas se adjudican por orden de solicitud. Tasas académicas (curso 2016-2017): Solicitud de plaza: 500 €. (1) Apertura de Expediente: 90 €. (2) Precio por curso: 3.600 €. (3) Precio por crédito: 60 €. (4) Seguro escolar (obligatorio menores de 28 años): 1,12 €. Formas de pago: El importe de la matrícula se puede abonar en un único pago o en tres plazos. Calendario de solicitud y matrícula: Solicitud de plaza: hasta el 30 de septiembre de 2016. Período de matrícula: del 3 de mayo al 30 de septiembre de 2016. Una vez admitido, cada alumno dispondrá de un plazo de 21 días para efectuar la matrícula dentro del período marcado anteriormente. Ventajas de estudiar en la UPSA Clínica logopédica propia: es un centro asistencial que atiende a unos 200 pacientes al año. Intervención con pacientes reales: varios profesores supervisan y coordinan el proceso de diagnóstico e intervención de los alumnos. Bolsa de trabajo propia: al finalizar tus estudios, podrás entrar en nuestra bolsa de trabajo. A ella llegan numerosas peticiones de centros y particulares que solicitan profesionales formados en la UPSA. Atención personal: la cercanía entre el profesorado y los alumnos favorece el aprendizaje. Modernas instalaciones: contamos con material actualizado de diagnóstico e intervención, cámaras de observación, salas de ordenadores, salas de documentación. Formación multidisciplinar y actualizada conectada con la realidad de las personas con discapacidad a través de los convenios que tenemos firmados. [-]

علوم دامی درجه اول

Tel-Hai College
Campus تمام وقت October 2017 اسرائيل Upper Galilee

مطالعات انجام شده در گروه علوم دامی ارائه دانش در موضوعات مختلف در زیست شناسی و فن آوری دام. [+]

علوم دامی مطالعات انجام شده در گروه علوم دامی ارائه دانش در موضوعات مختلف در زیست شناسی و فن آوری دام. با این حال، به منظور باز کردن درهای خود را در بسیاری از اشتغال به عنوان امکان پذیر مناطق: • حفظ و پرورش حیوانات در زیستگاه طبیعی خود. • درمان پزشکی از حیوانات (آموزش مداوم دامپزشک مورد نیاز). • ورزش بردنج، حیوانات خانگی و حیوانات عجیب و غریب، از اسب به پرندگان، خزندگان و ماهی. کار در باغ وحش ها و petting باغ وحش حیوانات مراقبان برای اهداف آموزشی و به عنوان وسیله ای پرورش حیوانات در معرض خطر انقراض. • تولید و بازاریابی تجهیزات، ماشین آلات، غذا و دارو مورد نیاز برای حیوانات خانگی در حال رشد.دامپزشکان راهنما. چرا تحصیل علوم دامی در تلفن چینگ های؟ • دانشگاهیان: فقط در اینجا، در میان تمام سازمانهای دانشگاهی، یک درجه اول (کارشناسی) فارغ التحصیلی با او می توانید او را دامپزشک مطالعات انجام شده در کشور یا خارج از کشور ادامه دهد. • حیوانات زنده: مطالعات شامل آشنایی با خزندگان، حشرات، حیوانات مزرعه و حیوانات خانگی. • قلمرو اتصال: هیئت علمی و پژوهشگران فعال و صنعتگران در خط مقدم تحقیق و مراکز کار فعلی هیجان زده هستند.• کسب و کار و لذت: در طول این زمان شما می توانید در زمینه تحت برنامه "خوبی برای اشتغال (" • چگونه می توانید به حال کار، کسب تجربه و حتی یک بورس تحصیلی از 30000 ₪ (، مطالعات در دسترس است و مجهز به آزمایشگاه های مدرن پیشرفته ترین فن آوری است. چگونه کار می کند؟ مطالعات علمی به مدت سه سال ادامه خواهد داد. مورد نیاز برای تکمیل اعتبارات دانشگاهی 140 درجه سال - افراد اجباری دوره پایه، مانند شیمی، فیزیک، ریاضیات و زیست شناسی، و همچنین دوره های تخصصی، از جمله جانور شناسی، بافت شناسی، جنین شناسی، شناخت حیوانات از Eretz اسرائیل و بیشتر.عمق دوره در افراد هسته مانند بیوشیمی، ژنتیک و میکروبیولوژی، و یک سری از دوره تعیین شده - سال: خوراک دام، فیزیولوژی و حیوانات مقایسه، موی حیوانات، ایمونولوژی، غدد، تولید مثل، آسیب شناسی، اخلاق زیستی، و بیشتر سال III - اختصاص داده شده نوشتن و جوی پیشرفته سمینار، طراحی آزمایشات و انواع دروس اختیاری، مانند آناتومی، دامپزشکی، تکامل جانوران، محیط زیست و بیشتر. [-]