Keystone logo

19 کارشناسی ارشد برنامه ها که در چین برای 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • چین
رشته های تحصیلی
    آموزش (0)
  • بهداشت و درمان (18)
  • زبان های خارجی (0)علوم اجتماعی (0)علوم زیستی (0)
  • علوم طبیعی (1)
  • مطالعات انرژی (0)
  • مطالعات حقوقی (1)
  • مطالعات محیط زیست (0)مطالعات هنر (0)
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی ارشد برنامه ها که در چین

آموزش و پرورش چین بالاتر برای چند سال به عنوان یکی از بهترین در میان کشورهای آسیایی رای دادند. این کشور دارای بیش از 150 توزیع هر دو دانشگاه دولتی و خصوصی متعلق به در تمام استان از چین است. آموزش عالی پژوهش بر اساس است.