Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 3 کارشناسی ارشد برنامه ها که در پرستاری کودکان 2023

3 کارشناسی ارشد برنامه ها که در پرستاری کودکان 2023

بررسی اجمالی

پرستاری کودکان فرصت های شغلی زیادی را باز می کند. پرستار ممکن است در یک بیمارستان، مطب پزشک اطفال یا کلینیک کار کند. مهارت های به دست آمده توسط دانش آموز به مراقبت عملی از بیمار و کار در یک محیط سریع کمک می کند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • بهداشت و درمان
  • پرستاری
  • پرستاری کودکان
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه