Keystone logo

10 کارشناسی ارشد برنامه ها که در علوم زیستی علوم مولکولی 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • علوم زیستی
  • علوم مولکولی
رشته های تحصیلی
  • علوم زیستی (10)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی ارشد برنامه ها که در علوم زیستی علوم مولکولی

مطالعه در علوم مولکولی می تواند باز کردن بسیاری از زمینه های علمی نوین و جدید به دنبال، از جمله علوم اعصاب مولکولی، سیتوژنتیک، ژنتیک مولکولی، اساس مولکولی بیماری های تک ژنی، ویروس شناسی مولکولی و ایمونولوژی، و پایه و اساس مولکولی بیماری های پیچیده است.