Keystone logo

4 کارشناسی ارشد برنامه ها که در بهداشت و درمان داروسازی داروشناسی 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • بهداشت و درمان
  • داروسازی
  • داروشناسی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی ارشد برنامه ها که در بهداشت و درمان داروسازی داروشناسی

اخذ مدرک کارشناسی ارشد اجازه می دهد تا دانش آموزان برای به دست آوردن این آموزش بیشتر نیاز به کار در رشته انتخابی خود. این درجه اغلب می تواند به فرد برای کشف غلظت خاص، و یا گرفتن یک رویکرد کلی تر.

یک استاد فارماکولوژی در چیست؟ دانش آموزان در این برنامه ثبت نام از طریق آموزش دقیق هر دو در کلاس درس و در این زمینه به منظور درک بهتر این مطالعه، ایجاد و مدیریت داروهای مختلف پزشکی است. مدرک کارشناسی ارشد در فارماکولوژی شامل طیف گسترده ای از موضوعات و دوره های عمده در این ممکن است شامل مواد شیمیایی و اجزای مختلف از مواد مخدر، چگونه دارو شکل دادن به بخش بهداشت عمومی و خصوصی، و چگونه به تست مواد مخدر را برای احراز هویت و ایمنی اهداف.

دلیل اصلی که یک دانش آموز در مقطع کارشناسی ارشد در فارماکولوژی به دنبال به دست آوردن درک بهتر در دارو های مختلف و استفاده از آنها.این آموزش های اضافی را می باز کردن بسیاری از درب برای دانش آموزان به دنبال یک حرفه در فارماکولوژی.

قیمت دقیق این برنامه بسته به موسسه متفاوت خواهد بود. به طور معمول، از تکمیل این درجه می تواند در هر نقطه از دو تا چهار سال طول می کشد.

با به دست آوردن مدرک کارشناسی ارشد در فارماکولوژی، دانش آموزان خود را باز کردن به بسیاری از فرصت های شغلی جدید و سودآور است. فرصتهای شغلی بالقوه برای کسانی که در برگزاری این درجه شامل تحقیق و توسعه دارو، اثرات زیست محیطی از داروهای مختلف، تولید و توزیع دارو، و همچنین فرصتهای شغلی که در فن آوری های در حال ظهور است که نقش عمده ای در روش دارویی بازی تمرکز می کنند.

بسیاری از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که ارائه یک مدرک کارشناسی ارشد در فارماکولوژی وجود دارد. دانش آموزان ممکن است را انتخاب کنید به مطالعه شدت در کلاس درس و یا در آزمایشگاه تجربه است.دوره های آنلاین در دسترس برای دانش آموزان با در دسترس بودن محدود است. با یک دوره آغاز شده، جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس مستقیم با دفتر پذیرش از مدرسه از انتخاب خود را با پر کردن فرم سرب است.