Keystone logo

3 آموزش از راه دور کارشناسی ارشد برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات بهداشت و درمان اقتصاد سلامت 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • بهداشت و درمان
  • مطالعات بهداشت و درمان
  • اقتصاد سلامت
  • آموزش از راه دور
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آموزش از راه دور کارشناسی ارشد برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات بهداشت و درمان اقتصاد سلامت

آموزش آنلاین یا از راه دور به استفاده از رسانه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش اشاره دارد. با آموزش آنلاین، می توان در هر زمان و از هر مکانی با اتصال به اینترنت در دسترس به آموزش دسترسی داشت.