Keystone logo

4 کارشناسی ارشد برنامه ها که در بهداشت و درمان آسیب شناسی گفتار و زبان آسيب شناسي زبان گفتار 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • بهداشت و درمان
  • آسیب شناسی گفتار و زبان
  • آسيب شناسي زبان گفتار
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی ارشد برنامه ها که در بهداشت و درمان آسیب شناسی گفتار و زبان آسيب شناسي زبان گفتار

یک دوره آسیب شناسی گفتار-زبان می تواند دانش آموزان را قادر سازد تا درک کنند که چگونه اختلالات زبان بر افراد تأثیر می گذارد و چگونه آن ناتوانی ها را درمان یا مدیریت کنند. دانش آموزان ممکن است از جنبه آموزش بالینی برنامه برای تجربه نظارت شده در این زمینه بهره مند شوند.