Keystone logo

65 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات زیست پزشکی تحقیقات پزشکی پژوهش های مهندسی پزشکی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • مطالعات زیست پزشکی
  • تحقیقات پزشکی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (65)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات زیست پزشکی تحقیقات پزشکی پژوهش های مهندسی پزشکی

برنامه های تحقیقاتی زیست پزشکی به گونه ای طراحی شده اند که زمینه های لازم برای برتری در تحقیقات بیولوژیکی، صنعت داروسازی یا آموزش عالی را برای محققان فراهم کنند. ماژول های یادگیری ممکن است شامل مشاهده پروژه های تحقیقاتی فعلی در عمل، نشستن در سخنرانی های دانشمندان فعال در مورد رویکردهای آنها و کسب آموزش های نظری و عملی باشد.