Keystone logo

9 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی اطفال پزشکی کودکان 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • پزشکی اطفال
  • پزشکی کودکان
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (9)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی اطفال پزشکی کودکان

دانش‌آموزانی که از کار با کودکان و نوجوانان لذت می‌برند ممکن است بخواهند شغلی در زمینه اطفال در نظر بگیرند. این رشته پزشکی بر رشد، تندرستی و توسعه و همچنین بیماری ها و درمان تمرکز دارد. برنامه اطفال ممکن است شامل آموزش بالینی و علوم زیستی باشد.