Keystone logo

11 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان ورزش و طب ورزش پزشکی ورزشی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • ورزش و طب ورزش
  • پزشکی ورزشی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (11)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان ورزش و طب ورزش پزشکی ورزشی

در یک برنامه پزشکی ورزشی، دانش‌آموزان می‌توانند در مورد نحوه حرکت بدن، آسیب‌های رایج ورزشی، پزشکی ورزشی و علوم ورزشی اطلاعات بیشتری کسب کنند. نمونه هایی از موضوعات مطالعه ممکن است شامل پزشکی رویداد، توانبخشی، پیشگیری از آسیب، آسیب های ستون فقرات، و فیزیولوژی ورزش باشد.