Keystone logo

50 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان طب جایگزین طب سنتی پزشکی شرقی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • طب جایگزین
  • طب سنتی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (50)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان طب جایگزین طب سنتی پزشکی شرقی

دانش‌آموزان از سراسر جهان می‌توانند پزشکی شرقی را مطالعه کنند تا دانش ارزشمندی کسب کنند تا به یک ماساژدرمانگر ماهر و راهنمای سلامتی تبدیل شوند. فراتر از تکنیک های ماساژ، این نوع برنامه می تواند شامل دوره های طب سوزنی و داروهای گیاهی باشد.