Keystone logo

32 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی اطفال پزشکی خانواده 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • پزشکی اطفال
  • پزشکی خانواده
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (32)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی اطفال پزشکی خانواده

دانشجویانی که مایل به ورود به رشته پزشکی هستند ممکن است از برنامه تحصیلی پزشکی خانواده بهره مند شوند. در این دوره ها، دانش آموزان ممکن است در مورد علم پزشکی، نحوه نگهداری سوابق و نحوه تعامل با بیماران بیاموزند.