Keystone logo

7 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان فناوری سلامت پروتز 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • فناوری سلامت
  • پروتز
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (7)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان فناوری سلامت پروتز

برنامه ای در پروتز، زمینه آموزشی و عملی لازم برای کار صحیح در ارتز را به دانش آموزان ارائه می دهد. همچنین به دانشجویان این فرصت داده می شود تا در دوره های آموزشی بالینی شرکت کنند و در رویدادهای شبکه شرکت کنند.