پرستاری

عمومی

آمادگی آزمون

دوره‌های مختلف را کشف کنید تا از آمادگی بالاتری برای آزمون‌های خود برخوردار شوید و بهترین نمره ممکن را کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌های دانشجویی برای پذیرش در آموزش عالی را جستجو کنید.
اطلاعات بیشتر

وام‌های دانشجویی

درباره گزینه‌های مختلف وام دانشجویی و بودجه‌بندی برای کمک به شما در تحصیل خود اطلاعات کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

مسکن دانشجویی

گزینه‌های مختلفی که برای اقامت دانشجویان در سراسر جهان وجود دارد را پیدا کنید.
اطلاعات بیشتر

درباره این دانشگاه

VISION Based on the results achieved so far and new business goals, the University has defined a new vision, as follows: The vision of the University is to become one of the leaders in the higher educ ... اطلاعات بیشتر

VISION Based on the results achieved so far and new business goals, the University has defined a new vision, as follows: The vision of the University is to become one of the leaders in the higher education space in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina. MISSION The mission of the University is to enable the acquisition of new knowledge, skills, and competencies, primarily for candidates from Semberija and the surrounding regions, then the Republika of Srpska and Bosnia and Herzegovina, and from other interested countries. اطلاعات محدود
Dvorovi
مشاهده پروفایل مدرسه

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید.