موزامبیک

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  528
 • اشتراک ابزارها

  30
 • اشتراک اینترنتی

  136
 • حمل و نقل محلی

  12

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  4
 • بلیط سینما

  12
 • یک پیمانه آبجو محلی

  0.94

درباره موزامبیک

تحصیل در موزامبیک