موریتانی

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  211
 • اشتراک ابزارها

  34
 • اشتراک اینترنتی

  164
 • حمل و نقل محلی

  31

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  6
 • یک پیمانه آبجو محلی

  3

درباره موریتانی

تحصیل در موریتانی