مقدونیه

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  100
 • اشتراک ابزارها

  35
 • اشتراک اینترنتی

  15
 • حمل و نقل محلی

  23

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  3
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره مقدونیه

تحصیل در مقدونیه