Keystone logo

9 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان دامپزشکی مراقبت از حیوانات 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • دامپزشکی
  • مراقبت از حیوانات
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (9)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان دامپزشکی مراقبت از حیوانات

دوره های مراقبت از حیوانات یک انتخاب عالی برای دانش آموزانی است که می خواهند در مسیرهای شغلی به عنوان دامپزشک، کارکنان رفاه حیوانات یا جانورشناسان قدم بردارند. دوره‌ها ممکن است به دانش‌آموزان یاد دهند که چگونه با حیوانات مختلف کار کنند، از جمله نحوه غذا دادن به آنها، دست زدن به آنها و اطمینان از قوی و سالم بودن آنها.