Keystone logo

3 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی باروری مامایی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • پزشکی باروری
  • مامایی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی باروری مامایی

یک برنامه مامایی بر مراقبت های دوران بارداری و همچنین مراقبت های زایمان و پس از زایمان تمرکز دارد. دانشجویانی که می خواهند در مورد این رشته پزشکی بیشتر بیاموزند باید پیشینه قوی در علم داشته باشند و ممکن است برای واجد شرایط شدن به مدرک پیشرفته نیاز داشته باشند.