مالی

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  448
 • اشتراک ابزارها

  92
 • اشتراک اینترنتی

  43
 • حمل و نقل محلی

  0

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  5
 • بلیط سینما

  6
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره مالی

تحصیل در مالی