Keystone logo

20 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان طب جایگزین طب مکمل ماساژ درمانی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • طب جایگزین
  • طب مکمل
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (20)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان طب جایگزین طب مکمل ماساژ درمانی

ماساژ درمانی یک رشته رو به رشد است که برای مشتریان و بیماران آسایش و راحتی را فراهم می کند. دانش آموزان می توانند روش های مختلفی را برای درمان درد و تنش در بافت نرم برای کاهش استرس و بهبود زخم یاد بگیرند.