لیسانس پرستاری

Ponce Health Sciences University

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

لیسانس پرستاری

Ponce Health Sciences University

دو گزینه ورود

1. ورود مستقیم

 • سه سال یا
 • هشت ماهه از 15 هفته هر یک

2. بخش بالا

 • دو سال یا
 • شش ماهه از 15 هفته هر یک

شرایط پذیرش

ورود مستقیم

 • به رسمیت شناخته بالا دیپلم یا معادل عمومی آزمون (GED)
 • ریز نمرات رسمی از دبیرستان و بعد از دبیرستان، در صورت
 • تجمعی معدل 2.5

دوره دبیرستان پیش نیاز

 • 1 واحد از زیست شناسی
 • 1 واحد شیمی
 • 1 واحد از جبر
 • نشان دادن مهارت های زبان انگلیسی در صحبت کردن و خواندن توسط
 • نمرات تافل و یا شواهدی از اتمام موفقیت آمیز یک سال کالج انگلیسی
 • مدارک و شواهد از حضور در پرستاری کنفرانس قبل از پذیرش
 • مقاله نوشته شده نشان می دهد منافع در پرستاری
 • مصاحبه شخصی
 • دو توصیه نامه
 • سوابق ایمن سازی و آزمایش های پزشکی
 • در حال حاضر پشتیبانی از حیات اولیه (BLS) صدور گواهینامه
 • مطابق با استانداردهای عملکرد ضروری در پرستاری
 • هزینه درخواست غیر قابل استرداد $ 80.00
 • غربالگری پس زمینه جنایی
 • امتحان HESI A2 (سیستم آموزش بهداشت، شرکت)

مرحله بالاتر

 • مدارک و شواهد از اتمام دوره های پیش نیاز زیر (37 واحد):
 1. انشاء انگلیسی اول و دوم (6 واحد)
 2. <li>&#1589;&#1581;&#1576;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1593;&#1605;&#1608;&#1605;&#1740; (3 &#1608;&#1575;&#1581;&#1583;)</li> <li>&#1705;&#1575;&#1604;&#1580; &#1580;&#1576;&#1585; (3 &#1608;&#1575;&#1581;&#1583;)</li> <li>&#1570;&#1605;&#1575;&#1585; (3)</li> <li>&#1570;&#1588;&#1606;&#1575;&#1740;&#1740; &#1576;&#1575; &#1585;&#1608;&#1575;&#1606;&#1588;&#1606;&#1575;&#1587;&#1740; (3)</li> <li>&#1585;&#1608;&#1575;&#1606;&#1588;&#1606;&#1575;&#1587;&#1740; &#1585;&#1588;&#1583; (3)</li> <li>&#1588;&#1740;&#1605;&#1740; (4 &#1608;&#1575;&#1581;&#1583;)</li> <li>&#1570;&#1606;&#1575;&#1578;&#1608;&#1605;&#1740; &#1608; &#1601;&#1740;&#1586;&#1740;&#1608;&#1604;&#1608;&#1688;&#1740; I &#1608; II &#1576;&#1575; &#1570;&#1586;&#1605;&#1575;&#1740;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; (8 &#1608;&#1575;&#1581;&#1583;)</li> <li>&#1605;&#1740;&#1705;&#1585;&#1608;&#1576;&#1740;&#1608;&#1604;&#1608;&#1688;&#1740; &#1576;&#1575; &#1570;&#1586;&#1605;&#1575;&#1740;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; (4 &#1608;&#1575;&#1581;&#1583;)</li>

 • تکمیل دوره پیش نیاز با معدل تجمعی از 2.5
<li>&#1606;&#1588;&#1575;&#1606; &#1583;&#1575;&#1583;&#1606; &#1605;&#1607;&#1575;&#1585;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1586;&#1576;&#1575;&#1606; &#1575;&#1606;&#1711;&#1604;&#1740;&#1587;&#1740; &#1583;&#1585; &#1589;&#1581;&#1576;&#1578; &#1705;&#1585;&#1583;&#1606; &#1608; &#1582;&#1608;&#1575;&#1606;&#1583;&#1606;</li> <li>&#1605;&#1583;&#1575;&#1585;&#1705; &#1608; &#1588;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1575;&#1586; &#1581;&#1590;&#1608;&#1585; &#1583;&#1585; &#1662;&#1585;&#1587;&#1578;&#1575;&#1585;&#1740; &#1705;&#1606;&#1601;&#1585;&#1575;&#1606;&#1587; &#1602;&#1576;&#1604; &#1575;&#1586; &#1662;&#1584;&#1740;&#1585;&#1588;</li> <li>&#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607; &#1606;&#1608;&#1588;&#1578;&#1607; &#1588;&#1583;&#1607; &#1606;&#1588;&#1575;&#1606; &#1605;&#1740; &#1583;&#1607;&#1583; &#1605;&#1606;&#1575;&#1601;&#1593; &#1583;&#1585; &#1662;&#1585;&#1587;&#1578;&#1575;&#1585;&#1740;</li> <li>&#1583;&#1585; &#1740;&#1705; &#1605;&#1589;&#1575;&#1581;&#1576;&#1607; &#1588;&#1582;&#1589;&#1740;</li> <li>&#1583;&#1608; &#1578;&#1608;&#1589;&#1740;&#1607; &#1606;&#1575;&#1605;&#1607;</li> <li>&#1587;&#1608;&#1575;&#1576;&#1602; &#1575;&#1740;&#1605;&#1606; &#1587;&#1575;&#1586;&#1740; &#1608; &#1570;&#1586;&#1605;&#1575;&#1740;&#1588; &#1607;&#1575;&#1740; &#1662;&#1586;&#1588;&#1705;&#1740;</li> <li>&#1583;&#1585; &#1581;&#1575;&#1604; &#1581;&#1575;&#1590;&#1585; &#1662;&#1588;&#1578;&#1740;&#1576;&#1575;&#1606;&#1740; &#1575;&#1586; &#1581;&#1740;&#1575;&#1578; &#1575;&#1608;&#1604;&#1740;&#1607; (BLS) &#1589;&#1583;&#1608;&#1585; &#1711;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607;</li> <li>&#1605;&#1591;&#1575;&#1576;&#1602; &#1576;&#1575; &#1575;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1583;&#1575;&#1585;&#1583;&#1607;&#1575;&#1740; &#1593;&#1605;&#1604;&#1705;&#1585;&#1583; &#1590;&#1585;&#1608;&#1585;&#1740; &#1583;&#1585; &#1662;&#1585;&#1587;&#1578;&#1575;&#1585;&#1740;</li> <li>&#1607;&#1586;&#1740;&#1606;&#1607; &#1583;&#1585;&#1582;&#1608;&#1575;&#1587;&#1578; &#1594;&#1740;&#1585; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1575;&#1587;&#1578;&#1585;&#1583;&#1575;&#1583; $ 80.00</li> <li>&#1594;&#1585;&#1576;&#1575;&#1604;&#1711;&#1585;&#1740; &#1662;&#1587; &#1586;&#1605;&#1740;&#1606;&#1607; &#1580;&#1606;&#1575;&#1740;&#1740;</li>

قطعات برنامه درسی:

 • آموزش و پرورش عمومی 21
 • دروس علوم 16
 • غلظت 84
 • مجموع اعتبار 121

شناسایی

 • کارشناسی علوم در پرستاری (BSN) در دانشگاه علوم بهداشتی پونس توسط شورای پورتوریکو در آموزش و پرورش (PRCE) مجاز است.
 • BSN است که توسط کمیسیون ایالات میانه در آموزش عالی (MSCHE) معتبر است.
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2018
فوریه 2019
Duration
مدت زمان
2 - 3 
تمام وقت
Locations
پورتوریکو (US) - Ponce, Ponce
تاریخ شروع : سپتامبر 2018, فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : سپتامبر 2018, فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2018, فوریه 2019
پورتوریکو (US) - Ponce, Ponce
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات