لائوس

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  324
 • اشتراک ابزارها

  32
 • اشتراک اینترنتی

  102
 • حمل و نقل محلی

  6

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  5
 • بلیط سینما

  5
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره لائوس

تحصیل در لائوس