Keystone logo

96 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در فیزیوتراپی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • فیزیوتراپی
  • فیزیوتراپی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (96)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در فیزیوتراپی

دوره های فعالیت های فیزیکی درب را به عنوان یک معلم، مربی و تناسب اندام آماده می کند. دانش آموزان ممکن است درمورد ایمن ترین روش برای یادگیری افراد در طول یک تمرین در طول کار برای افزایش قدرت، افزایش ضربان قلب و بهبود انعطاف پذیری یاد بگیرند.