Keystone logo

7 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پودیاتری (تخصص پا) فن معالجه ودرمان امراض پا 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • پودیاتری (تخصص پا)
  • فن معالجه ودرمان امراض پا
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (7)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پودیاتری (تخصص پا) فن معالجه ودرمان امراض پا

دانشجویانی که در زمینه پا و پا مطالعه می‌کنند، برای درک اختلالات مختلف پا و سایر اندام‌های تحتانی و تعیین بهترین روش تشخیص و درمان، اشکال مختلف آموزش از جمله سخنرانی، پروژه‌های تحقیقاتی و تمرین بالینی را پشت سر می‌گذارند.