Keystone logo

17 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان داروسازی فناوری دارویی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • داروسازی
  • فناوری دارویی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (17)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان داروسازی فناوری دارویی

مدرک در فن آوری داروسازی طراحی شده است تا دانش آموزان را با دانش لازم برای توسعه داروها با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته پردازش دارو طراحی کند. این دوره مطالعه ممکن است به دانش آموزان کمک کند تا مهارت های حرفه ای ای را که نیاز به انجام هر گونه نقش در صنایع دارویی و بیولوژیک دارند، به وجود آورد.