عمده روانشناسی

عمومی

آمادگی آزمون

دوره‌های مختلف را کشف کنید تا از آمادگی بالاتری برای آزمون‌های خود برخوردار شوید و بهترین نمره ممکن را کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌های دانشجویی برای پذیرش در آموزش عالی را جستجو کنید.
اطلاعات بیشتر

وام‌های دانشجویی

درباره گزینه‌های مختلف وام دانشجویی و بودجه‌بندی برای کمک به شما در تحصیل خود اطلاعات کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

مسکن دانشجویی

گزینه‌های مختلفی که برای اقامت دانشجویان در سراسر جهان وجود دارد را پیدا کنید.
اطلاعات بیشتر

درباره این دانشگاه

Living and learning at Carroll College is about more than simply earning a degree. It’s about more than preparing for a career. It’s about who you become, and the lives you touch along the way. Here, ... اطلاعات بیشتر

Living and learning at Carroll College is about more than simply earning a degree. It’s about more than preparing for a career. It’s about who you become, and the lives you touch along the way. Here, we engage with one another in ways you simply don’t see in other places. We inspire one another. We seek out ways to improve life, and lives, all over the world. It may be an anthrozoology student having a breakthrough while training a dog on campus. Environmental science students sharing their future dreams while conducting research in a mountain stream. A couple of friends kayaking the Missouri River together. At Carroll, it’s about the moments we share. Because more than any knowledge gained, it’s the moments here that make us who we are in life—now and into the future. اطلاعات محدود
هلنا
مشاهده پروفایل مدرسه

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید.