Keystone logo

39 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در علم ورزش 2023

بررسی اجمالی

در این مطالعه از علم ورزش ممکن است کمک به دانش آموزان برای انواع مشاغل در مربیگری، مدیریت و یا تجزیه و تحلیل علمی ورزشی آماده کند. همچنین مشاغل موجود در این زمینه در تربیت بدنی و یا مدیریت تناسب اندام وجود دارد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • ورزش
  • علم ورزش
رشته های تحصیلی
  • ورزش (39)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه