Keystone logo

6 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات پزشکی پزشکی طب ترمیمی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • مطالعات پزشکی
  • پزشکی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات پزشکی پزشکی طب ترمیمی

پزشکی احیا کننده ممکن است طیف وسیعی از تحقیقات و مهارت های فنی مرتبط با رشد مجدد اندام ها و بافت های زنده را در بر گیرد. محققان اغلب در برنامه های پزشکی بازساختی ثبت نام می کنند تا درک خود را از زیست شناسی سلولی و پزشکی در این زمینه افزایش دهند.