Keystone logo

6 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان طب جایگزین طب کل نگر طب انرژی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • طب جایگزین
  • طب کل نگر
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان طب جایگزین طب کل نگر طب انرژی

دانش آموزانی که در رشته پزشکی انرژی تحصیل می کنند، می توانند علم و هنر استفاده از انرژی های بدن برای بهبودی را بیاموزند. کلاس‌ها همچنین ممکن است تکنیک‌های عملی و دست‌آفی را ارائه دهند که می‌تواند بر سیستم‌های بدن تأثیر بگذارد.