سورینام

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  278
 • اشتراک ابزارها

  24
 • اشتراک اینترنتی

  18
 • حمل و نقل محلی

  0

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  3
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره سورینام

تحصیل در سورینام