سنت لوسیا

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  297
 • اشتراک ابزارها

  23
 • اشتراک اینترنتی

  93
 • حمل و نقل محلی

  0

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  8
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره سنت لوسیا

تحصیل در سنت لوسیا