Keystone logo

8 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان دندانپزشکی ریشه درمانی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • دندانپزشکی
  • ریشه درمانی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (8)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان دندانپزشکی ریشه درمانی

دانشجویانی که می خواهند در دندانپزشکی تخصص داشته باشند، ممکن است یک برنامه ریشه دندان را در نظر بگیرند. این رشته به مطالعه و مراقبت از بافت پالپ دندان اختصاص دارد و شامل تکنیک های پیشرفته برای کانال های ریشه و سایر روش ها برای تشخیص و درمان درد دندان است.