دکتر پزشکی (MD)

عمومی

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

درباره این دانشگاه

Caucasus International University (CIU) is a higher education institution based on national values and constant changes, aiming at producing competitive, high-qualified staff and their integration wit ... اطلاعات بیشتر

Caucasus International University (CIU) is a higher education institution based on national values and constant changes, aiming at producing competitive, high-qualified staff and their integration with a national and international sphere. اطلاعات محدود