Keystone logo

51 دکترا برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات زیست پزشکی 2024

فیلترها

فیلترها

  • دکترا
  • بهداشت و درمان
  • مطالعات زیست پزشکی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (51)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دکترا برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات زیست پزشکی

مدرک دکترا را می توان در مورد چهار سال تحصیل به دست آورده، دانش آموزان ارائه می شود قادر به حضور در تمام وقت. این درجه همچنین می توانید معنی است که دانش آموزان دستاوردهای مهمی در فهم و تحولات در زمینه های خاص خود را به دست آوردهاند.

مدرک دکترا چیست در علم زیست پزشکی؟ این برنامه کار می کند برای کمک به دانشجویان بیشتر درک و کشف تحقیقات جدید در مورد علم زیست پزشکی در بسیاری از عرصه های مختلف، و به منظور آگاهی از علوم زیست پزشکی در سراسر جهان. دانش آموزان می توانند انتخاب کنید به تمرکز دکترا در زمینه های مختلف علوم پزشکی، مانند بیوشیمی، میکروبیولوژی و ایمونولوژی، عصب شناسی، پاتولوژی، فارماکولوژی و سم شناسی و زیست شناسی ساختاری است. پس از اتمام دوره مورد نیاز، دانش آموزان نیاز به نوشتن و دفاع از پایان نامه خود را به منظور دریافت Ph.Ds. خود

در حالی که مدرک دکترا می تواند بسیار کمی از زمان و تلاش برای به دست آوردن را، منافع را می توان نمایی.فرصت های بهتر زندگی حرفه ای، پرداخت بهتر، و این شانس را به تفاوت در جهان همه را کسب مدرک دکترا فوق العاده مفید است.

هزینه یک دکتری برنامه از مدرسه به مدرسه و برنامه به برنامه متفاوت است. دانش آموزان توصیه برای تماس با مدارس بالقوه به منظور دریافت اطلاعات در حال حاضر با توجه به مسئولیت مالی از کسب مدرک دکترا.

دانش آموزانی که فارغ التحصیل با مدرک دکترا در علم زیست پزشکی اغلب فرصت های شغلی بسیاری از دسترس به آنها. برخی از افراد ممکن است انتخاب کنید برای بازگشت به دانشگاه و آموزش به عنوان استادان دانشگاه، یا آنها ممکن است دیگر سازمان های مدرسی و پیوستن به نظارت و همچنین کمک به تیم های تحقیقاتی. فارغ التحصیلان همچنین ممکن است به عنوان مهندس پزشکی کار می کنند، به عنوان دانشمندان و نویسندگان زیست پزشکی برای نشریات پزشکی و خدمات بهداشتی حرفه ای است.

گزینه های بین المللی برای تحصیل در دسترس هستند به طوری که دانش آموزان در سراسر جهان می تواند درجه خود را در راه است که کار برای آنها به دست آورند. اگر شما می خواهم برای شروع کسب درآمد خود را دکتری امروز، جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس مستقیم با دفتر پذیرش از مدرسه از انتخاب خود را با پر کردن فرم سرب است.