Keystone logo

5 دوره آموزشی برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات زیست پزشکی تحقیقات پزشکی پژوهش های مهندسی پزشکی 2024

فیلترها

فیلترها

  • دوره آموزشی
  • بهداشت و درمان
  • مطالعات زیست پزشکی
  • تحقیقات پزشکی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آموزشی برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات زیست پزشکی تحقیقات پزشکی پژوهش های مهندسی پزشکی

برنامه های تحقیقاتی زیست پزشکی به گونه ای طراحی شده اند که زمینه های لازم برای برتری در تحقیقات بیولوژیکی، صنعت داروسازی یا آموزش عالی را برای محققان فراهم کنند. ماژول های یادگیری ممکن است شامل مشاهده پروژه های تحقیقاتی فعلی در عمل، نشستن در سخنرانی های دانشمندان فعال در مورد رویکردهای آنها و کسب آموزش های نظری و عملی باشد.

دانشجویان می توانند دوره های اختصاصی را بر اساس میل و علاقه خویش بگذرانند. دانشجویان همچنین می توانند مجموعه ای از کلاس ها را به گونه ای سامان دهی کنند تا به اهداف خاص خود مانند بهبود مهارت های شغلی، اشتغال به حرفه جدید یا اخذ گواهی یا درجات تحصیلی دست یابند.