Keystone logo

7 دوره آموزشی برنامه ها که در بهداشت و درمان طب جایگزین طب سنتی 2024

فیلترها

فیلترها

  • دوره آموزشی
  • بهداشت و درمان
  • طب جایگزین
  • طب سنتی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (7)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آموزشی برنامه ها که در بهداشت و درمان طب جایگزین طب سنتی

کسب مدرک طب سنتی ممکن است دانش آموزان را با دانش پایه در مورد تجویز داروهای گیاهی، تمرین طب سوزنی و تشخیص بیماران مطابق با شیوه های طب سنتی چینی مجهز کند. دانش آموزان ممکن است مجوز رسمی خود را برای حرفه در TCM دریافت کنند.

دانشجویان می توانند دوره های اختصاصی را بر اساس میل و علاقه خویش بگذرانند. دانشجویان همچنین می توانند مجموعه ای از کلاس ها را به گونه ای سامان دهی کنند تا به اهداف خاص خود مانند بهبود مهارت های شغلی، اشتغال به حرفه جدید یا اخذ گواهی یا درجات تحصیلی دست یابند.