Keystone logo

4 دوره آموزشی برنامه ها که در بهداشت و درمان دندانپزشکی دندانپزشکی 2024

فیلترها

فیلترها

  • دوره آموزشی
  • بهداشت و درمان
  • دندانپزشکی
  • دندانپزشکی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آموزشی برنامه ها که در بهداشت و درمان دندانپزشکی دندانپزشکی

دانشجویانی که در رشته پزشکی دندانپزشکی تحصیل می کنند در تعدادی از مشاغل دندانپزشکی کار می کنند. دوره ها شامل مفاهیم اولیه و پیشرفته، از جمله کار در دندانپزشکی عمومی یا در تخصص هایی مانند ارتودنسی است. برنامه ها همچنین به دانش آموزان می آموزند که چگونه دارو را مدیریت کنند و از احترام به بیماران چندفرهنگی اطمینان حاصل کنند.

دانشجویان می توانند دوره های اختصاصی را بر اساس میل و علاقه خویش بگذرانند. دانشجویان همچنین می توانند مجموعه ای از کلاس ها را به گونه ای سامان دهی کنند تا به اهداف خاص خود مانند بهبود مهارت های شغلی، اشتغال به حرفه جدید یا اخذ گواهی یا درجات تحصیلی دست یابند.