Filter
دوره های آموزشی
نوع تحصیل: همه سرعت: همه

‏ 2019/2020‏ در {موضوع} دوره های آموزشی ‏ برتر

دانشجویان می توانند دوره های اختصاصی را بر اساس میل و علاقه خویش بگذرانند. دانشجویان همچنین می توانند مجموعه ای از کلاس ها را به گونه ای سامان دهی کنند تا به اهداف خاص خود مانند بهبود مهارت های شغلی، اشتغال به حرفه جدید یا اخذ گواهی یا درجات تحصیلی دست یابند.

‏ در {موضوع} دوره آموزشی

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

1نتایج درمدیریت مواد غذایی

SOAS Summer School

این دوره برای دانش آموزان و متخصصان علاقه مند به کسب دانش از غذا، تغذیه و سلامت در کشورهای کم درآمد و متوسط (LMICs) طراحی شده است. این دوره جنبه های نظری را همراه با مطال ... [+]

شرح برنامه

این دوره برای دانش آموزان و متخصصان علاقه مند به کسب دانش از غذا، تغذیه و سلامت در کشورهای کم درآمد و متوسط (LMICs) طراحی شده است. این دوره سه حوزه کلیدی را پوشش خواهد داد:

چالش های جهانی غذا، تغذیه و سلامت در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد؛پاسخ به گرسنگی، سوء تغذیه و سلامت ضعیف؛جنبه های کلیدی تغییر سیستم های غذا و سیاست غذا؛

این دوره جنبه های نظری را همراه با مطالعات موردی و روش هایی برای شروع رویکرد به جنبه های پیچیده سیستم های مواد غذایی، سوء تغذیه و سلامت در LMIC ارائه می دهد. هدف از آن ارائه دانش در مورد مباحث اساسی در این حوزه های مطالعه و سیاست گذاری است و به ویژه در تحریک تفکر انتقادی بر این مسائل است. محتویات متنوعی از دیدگاه های انضباطی مانند اقتصاد سیاسی، علم تغذیه و انسان شناسی به کار می رود. البته دانشجویان نیازی به داشتن مدارک پیشین در اقتصاد ندارند.... [-]

بریتانیا لندن
درخواست اطلاعات
انگلیسی
تمام وقت
3 هفته
پردیس دانشگاهی
اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی