Keystone logo

121 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان دندانپزشکی دندانپزشکی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • دندانپزشکی
  • دندانپزشکی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (121)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان دندانپزشکی دندانپزشکی

دانشجویانی که در رشته پزشکی دندانپزشکی تحصیل می کنند در تعدادی از مشاغل دندانپزشکی کار می کنند. دوره ها شامل مفاهیم اولیه و پیشرفته، از جمله کار در دندانپزشکی عمومی یا در تخصص هایی مانند ارتودنسی است. برنامه ها همچنین به دانش آموزان می آموزند که چگونه دارو را مدیریت کنند و از احترام به بیماران چندفرهنگی اطمینان حاصل کنند.