توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانش آموزانی که در حال حاضر ثبت نام کرده اند باید حسابرسی درجه کار خود را برای اطلاعات مربوط به دوره و برنامه خاص بررسی کنند. دانش آموزان نیز باید با یک مشاور یا مشاور برای اطلاعات خاص برنامه مشورت کنند.

کلاس های مورد نیاز

 • زیست شناسی سلولی
 • آناتومی و فیزیولوژی
 • فیزیولوژی انسان
 • اصول شیمی
 • کالج نوشتن من
 • نوشتن کالج و پژوهش
 • کالج نوشتن دوم: ادبیات
 • کالج جبر
 • احتمال و آمار
 • کالج فیزیک من
 • کالج فیزیک II
 • دولت آمریکا
 • روانشناسی مقدماتی
 • رشد و توسعه انسانی
 • مشکلات اجتماعی معاصر
 • هنرهای زیبا
 • علوم انسانی
 • سلامت / تربیت بدنی
 • دروس اختیاری
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط Kalamazoo Valley Community College »

این دوره Campus based
Start Date
می 2019
سپتامبر 2019
ژانویه 2020
Duration
تمام وقت
Price
6,576 USD
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
می 2019, سپتامبر 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

می 2019, سپتامبر 2019, ژانویه 2020