Keystone logo

1 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی پوست درماتوپاتولوژی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • پزشکی پوست
  • درماتوپاتولوژی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی پوست درماتوپاتولوژی

آسیب شناسی پوست یکی از زیر تخصص های پوست و آسیب شناسی است. برنامه هایی با این ماهیت می توانند دانش آموزان را برای همکاری با ارائه دهندگان مراقبت های اولیه برای درمان افراد مبتلا به بیماری های پوستی با استفاده از میکروسکوپ و سایر ابزارها برای تجزیه و تحلیل نمونه های پوست آماده کنند.