درجه لیسانس در رشته پرستاری

Sapienza University of Rome

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

درجه لیسانس در رشته پرستاری

Sapienza University of Rome

برنامه لیسانس در پرستاریاست، که اولین و تنها برنامه پرستاری در حال حاضر به زبان انگلیسی در ایتالیا برگزار شد، دانشجویان به کار پرستاران به عنوان گواهی و متخصصان پرستاری گواهی (بیهوشی، متخصص زنان و زایمان، دوران بارداری و مراقبت های زنان و زایمان) در مراکز درمانی دولتی و خصوصی در سراسر جامعه اروپا است.

دانش آموزان هر دو جامعه و نیازهای بهداشتی فرد مطالعه و یادگیری برای برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی استراتژی های مراقبت پرستاری. آنها آزموده می شود برای اطمینان از کاربرد صحیح از اقدامات تشخیصی و درمانی، هر دو عمل را به صورت جداگانه و در همکاری با اپراتورهای دیگر مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی.

این برنامه، که در سخنرانی ها، سمینارها، کارگاه های آموزشی و شبیه سازی عملی بر اساس، شامل فعالیت های سنتی یادگیری، به ابزارهای مدرن تدریس و آموزش خدمات بهداشتی متخصص، و همچنین فعالیت های آزمایشگاهی و کارآموزی.

برنامه درسی است در حداکثر 20 ماژول های آزمون، هر دو شفاهی و کتبی، و همچنین آزمون در دوره (آزمون خود ارزیابی و مصاحبه) است.

آزمون پذیرش

آزمون پذیرش است دانش عمومی و دستور زبان انگلیسی بر اساس (سطح B2 مورد نیاز). این برنامه 20 نفر در هر سال، از جمله دانشجویان غیر اروپایی را بپذیرید.

موضوع برنامه

 • عمومی همراه آناتومی و عملکرد
 • اصول ارگان آناتومی و عملکرد
 • مبانی علم پرستاری
 • اصول مرفولوژی و تابعی از بدن انسان
 • مکانیسم های اساسی Patho فیزیولوژیک
 • فرآیند اجتماعی و روانی انسان
 • پرستاری و بالینی روش
 • پرستاری تشخیصی، درمانی و توانبخشی فرآیندهای
 • فرایند پرستاری و مراقبت درمانی در منطقه پزشکی
 • فرایند پرستاری و مراقبت درمانی برای ناتوانی های جسمی و روانی
 • فرایند پرستاری و مراقبت درمانی برای زنان و زایمان و اطفال
 • فرایند پرستاری و مراقبت درمانی جراحی
 • پرستاری در کمک از شرایط بحرانی
 • روش های پرستاری مبتنی بر شواهد اثربخشی
 • اصول قانونی اعمال شده به سازمان و مدیریت پرستاری

برنامه لیسانس در پرستاری یک برنامه بین دانشکده مدیریت توسط دانشکده ساپینزا پزشکی و روانشناسی، داروسازی و پزشکی و پزشکی و دندانپزشکی است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
اکتبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
ایتالیا - Rome, Lazio
تاریخ شروع : اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
اکتبر 2019
ایتالیا - Rome, Lazio
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات