North-West College (all locations)

آمادگی آزمون

دوره‌های مختلف را کشف کنید تا از آمادگی بالاتری برای آزمون‌های خود برخوردار شوید و بهترین نمره ممکن را کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌های دانشجویی برای پذیرش در آموزش عالی را جستجو کنید.
اطلاعات بیشتر

مکان ها

کووینا غربی

Address
West Garvey Avenue North,2121
91790 کووینا غربی, کالیفرنیا, آمریکا

کنار رودخانه

Address
La Sierra Avenue,4550
92505 کنار رودخانه, کالیفرنیا, آمریکا

آناهیم

Address
North Brookhurst Street,511
92801 آناهیم, کالیفرنیا, آمریکا

پومونا

Address
West Holt Avenue,134
91768 پومونا, کالیفرنیا, آمریکا

گلندیل

Address
North Brand Boulevard,221
91203 گلندیل, کالیفرنیا, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید.

وام‌های دانشجویی

درباره گزینه‌های مختلف وام دانشجویی و بودجه‌بندی برای کمک به شما در تحصیل خود اطلاعات کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

مسکن دانشجویی

گزینه‌های مختلفی که برای اقامت دانشجویان در سراسر جهان وجود دارد را پیدا کنید.
اطلاعات بیشتر
این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.