Institute Of Psycho-Structural Balancing

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ما بیش از 40 سال است که در بیشتر لس آنجلس بدن سازی و انرژی کار می کنیم. در محیط زندگی خود ، غنی از فرصت کشف و تحول در خود ، ما هر دانش آموز را به بهترین ابزار موجود برای برتری در یک حرفه ماندگار و مثمر ثمر به عنوان یک بدنساز مجهز مجهز می کنیم.

برنامه های منحصر به فرد بدن سازی ما دریچه ای برای افزایش آگاهی از بدن ، قلب و ذهن خود فرد باز می کند. برنامه های ما به طور کلی به بدن نزدیک می شوند ، و نشان می دهند که چگونه دیدگاه ها و تجربیات منحصر به فرد ما در شکل فیزیکی ما ظاهر می شود. این اکتشاف باعث رشد و دگرگونی شخصی و گسترده می شود.

مکان ها

آنلاین آمریکا

Address
5817 Uplander Ave

Culver City, CA 90230

شهر کالگر, کالیفرنیا, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید