Galen College of Nursing

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

در جالینوس ، پرستاری تمام چیزی است که ما آموزش می دهیم. این همه آن چیزی است که ما به آن فکر می کنیم. این همان ماست از روز اول ، ما با یک هدف در ذهن خود شروع می کنیم: آماده سازی شما برای تصویب تابلوهای خود ، بنابراین می توانید هنر و علمی را که پرستاری است تمرین کنید. اگر پرستاری برای شما مناسب است ، شما در جای مناسب هستید.

کلاسهای جالینوس از روی عمد کم است و تعداد زیادی از آنها یک بار در یک زمان برگزار می شود. در هر زمان می توانید با معلمان خود صحبت کنید. آنها می خواهند شما آنها را جستجو کنید. و آنها نیز همین کار را خواهند کرد.

مکان ها

لوئیزویل

Address
Terra Crossing Boulevard,3050
40245 لوئیزویل, کنتاکی, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید